Gamla Kvarnens Psykoterapimottagning

  • Vi är två legitimerade psykoterapeuter
  • Våra legitimationer borgar för en god kvalité i behandlingsarbetet
  • Tillsammans har vi en bred teoretisk kompetens (psykodynamisk, KBT, familjeterapi, Marte Meo) samt mångårig erfarenhet av terapeutisk behandling
  • Vi sätter patientens behov i fokus
  • Vi arbetar utifrån evidens och beprövad erfarenhet
  • Vi lyder under Hälso- och sjukvårdslagen
  • Vi har sträng sekretess
  • Vi håller oss uppdaterade om nya kunskaper inom området
  • Vi värnar om goda relationer med vårdgrannar och vi kan vid behov remittera vidare